• سيم پيچ جستجو DD11
 • وزن كلي- lbs4. (81/1 كيلوگرم)
 • فركانس- 8/7 كيلو هرتز
 • 1 سال ضمانت نامه
 • نور LED درون دستگاه
 • راه اندازي آسان درون دستگاه
 • استفاده از دسته چپ و راست
 • تكنولوژي صفحه نمايش لمسي
 • 2 شناسه هدف ديجيتال و متري
 • 4 صداي HD اختصاصي
 • تنظيم محافظ بازو با سيم
 • تكنولوژي جستجوي دقيق
 • امكان حذف 60 نوع مازاد متفاوت
 • استفاده از باتري قليايي سلولي AA 6 (شامل نمي شود)
 • وزن سبك، بادوام با ساختار بسيار كربناتي
 • قابليت تفكيك 8 نوع فلز
 • قلاب هدفون mm 5/3 (شامل نمي شود)
 • تكنولوژي GPS: ذخيره و تعيين مكان كردن تا 10 موقعيت
 • آزادسازي سريع در طراحي ميله ها، اضافه كردن تا 6 محور براي بلندتر كردن براي استفاده كاربر
 • قدرت سيگنال و نشانگر عمق در روش تعيين نقطه اي است. موقعيت اهداف به سرعت مكان يابي مي شود.
4 شيوه ي حذف كردن: همه فلزات، سكه، جواهرات و مواد مصرفي. يافتن طلا، نه خرده ريزه هاي بي ارزش
 
 
لیست محصولات
قیمت سیستم ها