یو.اس.آ. امیجر1600 USA-IMAGER 1600
مدل 2007                 Model: 2007
 • سیستم کارکرد مگنتیک (شناسایی میدان مغناطیسی فلزات).
 • دارای سیستم Live Scan جهت اسکن زنده زمین.
 • دارای Mode Scan جهت اسکن به صورت 3 بعدی و تک بعدی.
 • دارای لوپ 36 سانسور
 • دارای لوپ سنسور Pinpointer جهت نقطه زنی دقیق.
 • شناسائی اشیاء کوچک در عمق.
 • دارای نرم افزار Gexuvery جهت داشتن چندین تصویر همزمان.
 • سیستم فاقد تفکیک فلزات.
 • دارای لب تاپ و دستگاه کنترل کانال دوگانه.
 • دارای باطری 12 ولت با عمر 8 ساعت مداوم.
 • عمق کاوش مفید 12 متر مفید.
 • 3 سال گارانتی و 5 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.
 لیست محصولات
قیمت سیستم ها