سیستم کارکرد ارسال امواج پرو مغناطیس
دارای 2 انتن جستجوگر حرفه ای
توانایی تفکیک فلزات از یکدیگر جهت سهولت جستجو
توانایی شناسایی محدوده هدف تا 10 متر مربع
توانایی حذف ذرات زمین
دارای سیستم کارکرد یونیزه جهت بار ور کردن هدف
شعاع عملکرد 300 متر
عمق کاوش مفید 3 متر
دارای 2 سال گارانتی
3 سال خدمات پشتیبانی

لیست محصولات
قیمت سیستم ها