• سیستم کارکرد پالس الکترومغناطیس
  • دارای 2 لوپ دیسکی و 1*1 جهت شناسایی اهداف مختلف
  • توانایی شناسایی فلزات ریز
  • توانایی حذف ذرات زمین
  • توانایی عمق دهی فلزات به سانتی متر
  • توانایی تفکیک فلزات به صورت اهنی و غیر اهنی
  • توانایی کارکرد در زمین های مختلف
  • نهایت عمق نفوذ تا 2 متر
  • دارای کامپیوتر جداگانه برای گرفتن اسکن سه بعدی گرافیکی
  • همراه با کلیه لوازم جانبی
  • 2سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی
لیست محصولات
قیمت سیستم ها